• ZHIMING QI
  ZHIMING QI President
  McGill University
 • Lie Tang
  Lie Tang Past President
  Iowa State University
 • Jian Shi
  Jian Shi Vice President/Web Manager
  University of Kentucky
 • Yufeng Ge
  Yufeng Ge Treasurer
  University of Nebraska
 • LIANGCHENG YANG
  LIANGCHENG YANG Member at Large/Membership Development
  Illinois State University
 • NAIQIAN ZHANG
  NAIQIAN ZHANG Student Advisor
  Kansas State University
 • YINGKUAN WANG
  YINGKUAN WANG Executive Editor of IJABE
  SAE, China
 • YANG ZHAO
  YANG ZHAO Member at Large, Liaison
  Mississippi State University
 • Balachandra Babu
  Balachandra Babu India
 • Ying Chen
  Ying Chen University of Idaho
 • Lide Chen
  Lide Chen University of Idaho
 • JAY JIAYANG CHENG
  JAY JIAYANG CHENG North Carolina State University
 • HUIQING GUO
  HUIQING GUO University of Saskatchewan
 • SHUFENG HAN
  SHUFENG HAN John Deere, USA
 • BINGJUN HE
  BINGJUN HE University of Idaho
 • HANWU LEI
  HANWU LEI Washington State University
 • YANBIN LI
  YANBIN LI University of Arkansas
 • CHANGYING LI
  CHANGYING LI University of Georgia
 • HONG LI
  HONG LI President-Elect
  University of Delaware
 • LINGYING ZHAO
  LINGYING ZHAO Ohio State University
 • TA-TE LIN
  TA-TE LIN National Taiwan University
 • LEIQING PAN
  LEIQING PAN Nanjing Agricultural University
 • ZHONGLI PAN
  ZHONGLI PAN University of California
 • NORMAN R. SCOTT
  NORMAN R. SCOTT Cornell University
 • BILL A. STOUT
  BILL A. STOUT USA
 • YIGANG SUN
  YIGANG SUN University of Illinois
 • JUMING TANG
  JUMING TANG Washington State University
 • KUAN-CHONG TING
  KUAN-CHONG TING University of Illinois at Urbana-Champaign
 • LINGJUAN WANG-LI
  LINGJUAN WANG-LI North Carolina State University
 • DONGHAI WANG
  DONGHAI WANG Kansas State University
 • NING WANG
  NING WANG Oklahoma State University
 • XINLEI WANG
  XINLEI WANG University of Illinois at Urbana-Champaign
 • SHAOJIN WANG
  SHAOJIN WANG Northwest A&F University
 • YI WANG
  YI WANG Auburn University
 • JAW-KAI WANG
  JAW-KAI WANG China
 • JIANTAO WEI
  JIANTAO WEI USA
 • JUN ZHU
  JUN ZHU University of Arkansas
 • JIANNONG XIN
  JIANNONG XIN University of Florida
 • CHENGHAI YANG
  CHENGHAI YANG USDA-ARS
 • SONGMING ZHU
  SONGMING ZHU Zhejiang University
 • XIUSHENG (HARRISON) YANG
  XIUSHENG (HARRISON) YANG University of Connecticut
 • HAIBO YAO
  HAIBO YAO Geosystems Research Institute
 • YIBIN YING
  YIBIN YING President, Zhejiang A&F University
 • FEI YU
  FEI YU Mississippi State University
 • CHENXU YU
  CHENXU YU Iowa State University
 • QIANG ZHANG
  QIANG ZHANG University of Manitoba
 • QIN ZHANG
  QIN ZHANG Washington State University
 • RUIHONG ZHANG
  RUIHONG ZHANG University of California, Davis
 • YUANHUI ZHANG
  YUANHUI ZHANG University of Illinois at Urbana-Champain
 • WEI ZHANG
  WEI ZHANG Michigan State University

Start typing and press Enter to search