2017 AOCABFE Achievement and Service Awards

yibin_ying

Yibin Ying

Zhejiang A&F University

AOCABFE Fellow

tang-200

Juming Tang

Washington State University

Distinguished Career Award

yanbo_huang

Yanbo Huang

USDA-ARS

Outstanding Service Award


2016 AOCABFE Achievement and Service Awards

naiqian_zhang

Naiqian Zhang

Kansas State University

AOCABFE Fellow

hongwei_xin

Hongwei Xin

Iowa State University

Distinguished Career Award

zhuping_sheng

Zhuping Sheng

Texas State University

Outstanding Service Award

yufeng_ge

Yufeng Ge

University of Nebraska-Lincoln

Early Career Award


2015 AOCABFE Achievement and Service Awards

chenghai-yang

Chenghai Yang

USDA-ARS

Distinguished Career Award

ningwang

Ning Wang

Oklahoma State University

Outstanding Service Award

hongli

Hong Li

University of Delaware

Early Career Award

Start typing and press Enter to search